AMETIST - EN SKYDDANDE AMULETT

AMETIST - EN SKYDDANDE AMULETT


Ametist är en starkt beskyddande sten och har en hög andlig vibration. Kristallen hjälper till att stilla våra tankar och att våga släppa taget för att ta emot sin andliga kraft, visdom och vägledning. Ametist höga frekvens renar din aura från all negativ energi och skapar en skyddande ljussköld runt kroppen. Bär ett smycke med ametist som en skyddande amulett.

Kristallen hjälper till att identifiera de grundläggande orsakerna bakom ens negativa beteenden, vanor och känslomässiga mönster som skapar obalans och sjukdom. Ametist kan användas som ett hjälpmedel för att övervinna missbruk genom att motverka effekterna av droger och alkohol på hjärnans funktion samtidigt som den ger sin egen fridfulla hållbara energi.

Ametist stöder och helar dem som är överansträngda, överbelastade eller överväldigade. Kristallen kan lindra ångest, fysisk spänning, huvudvärk och sömnsvårigheter. Ametist är också bra för dem som är lättretliga eller blir ilskna lätt.

TRÖSTANDE KRISTALL

Ametist är en tröstande kristall för dem som förlorat någon de älskar. Kristallens energi kommunicerar att det inte finns någon död, bara övergång och förändring. Den uppmuntrar till frigörelse av sorg och glädje över att den man förlorat befriats från den fysiska kroppen.

Chakra: Hjässan
Månad: Februari
Färg: Lila, Violett